Arkivet

Böcker, fotografier, föremål, en tavla, allt saker som representerar det vi har i våra samlingar.

Regionmuseet Kristianstad har ett stort arkiv, både med material som vi producerat, men även material som vi fått till skänks, bland annat ritningar till kyrkor och andra offentliga byggnader.

Många av handlingarna i arkivet har anknytning till museets verksamhet genom åren. Det kan vara sådant som rör kulturmiljövård, till exempel byggnader och vägdragningar. Inventeringar, etnologiska undersökningar och utställningar finns också dokumenterade.

Andra handlingar kommer från företag, föreningar och enskilda personer. Museet har över 400 sådana enskilda arkiv registrerade. De kan innehålla allt från ett enda till ett hundratal dokument.

Kartor & ritningar

Ur kartor och ritningar på byggnader, kyrkor och fornlämningar kan man utläsa mycket. De kan ge information om exempelvis landskapets utveckling, ekonomi och status, naturtillgångar och levnadsförhållanden.

Ett stort enskilt arkiv är arkitekterna, far och son, Leon Nilsons och Torsten Leon-Nilsons ritningsarkiv. De har varit verksamma under större delen av 1900-talet med många kyrkouppdrag men även andra, både offentliga och privata. Ritningarna omfattar företrädesvis Skåne.

Databasen

En kontinuerlig uppordning och registrering av arkivalier sker i SOFIE Arkivdatabas.

Arkiv i Kristianstad och Lund

Regionmuseets arkiv är uppdelat efter de gamla skånska länen. I arkivet i Kristianstad förvaras förutom de inlämnade arkiven även topografiskt ordnade arkivalier för gamla Kristianstad län och i arkivet på vårt kontor i Lund förvaras motsvarande arkivalier för gamla Malmöhus län.

Kontakta

Generella arkivfrågor för både våra arkiv mailas enklast till arkiv@regionmuseet.se.

Telefontid

Arkivet har telefontid onsdag–fredag, 9.00–11.00
044-620 19 05

Öppettider arkiv

Arkiven har öppet efter överrenskommelse.