Propaganda – risk för påverkan

Kan vi lära oss att se igenom manipulerande budskap som förstärker hat och fördomar? I det här programmet får eleverna veta mer om propagandans mekanismer och träna sitt kritiska tänkande. Vi tittar också närmare på påverkan och propaganda ur ett historiskt perspektiv.

Idag översköljs vi av information och många vill påverka hur vi tänker och beter oss. Det här skapar stora demokratiska möjligheter, men ställer också krav på oss människor och vår förmåga till kritiskt tänkande.

Utställningen "Propaganda - risk för påverkan" tar upp kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv. Syftet är att stärka besökarnas förmåga att kritiskt granska och ifrågasätta manipulerade budskap i sin vardag.

Utställningen visar hur ”det goda samhället” lyftes fram i propaganda i Nazityskland och Sovjetunionen under 1930- och 40-talen. Den belyser också dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga människor är för påverkan.

Tanken är att du som förstår propagandans mekanismer också kan tänka kritiskt och se igenom manipulerande budskap.

Arbetsmaterial

Utställningen är skapad av Forum för levande historia, som också tagit fram material för arbete i klassrummet. Materialet hittar du här: https://www.levandehistoria.se/klassrummet/propagandalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förslag på förberedelser

Diskutera gärna begreppet "Propaganda" med eleverna i klassrummet innan ni besöker utställningen. Ett tips är att göra första uppgiften i arbetsmaterialet, "Del 1: Om propaganda".

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bildrättigheter

Julia Wiklund/ Forum för levande historia

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-13 52 56, tis–fre kl 8–11.

Datum

26/1 - 9/4 2021

Tid

90-120 minuter

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

7-9, Gymnasiet, SFI, Vuxenutbildning

Ämnen som programmet kan användas i

Bild och form, historia, samhällskunskap, svenska